Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2013

baaaaang
0680 7a8b 420
baaaaang
9492 64fb 420
baaaaang
Nigdy nie zostawiaj kobiety samej ze łzami w oczach...
— konwalia
Reposted fromkonwalia konwalia viachained chained
baaaaang
2940 93fa 420
Beksinski, moj mistrz, zdecydowanie.
Reposted fromchained chained
baaaaang
2922 3460 420
Reposted fromironicdreams ironicdreams vianosiemka nosiemka
baaaaang
1249 2a8e 420
Reposted fromsonofsatan sonofsatan viaunmadebeds unmadebeds
baaaaang
baaaaang
1442 ccae 420
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie vianosiemka nosiemka
baaaaang
Nie, nie, nie, nie, nienie, nie, nie, och, ja jebie, nie.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaunmadebeds unmadebeds
1263 9c31 420
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaunmadebeds unmadebeds
baaaaang
3732 70e3 420
oh god, yes
Reposted frombackinblack backinblack viaunmadebeds unmadebeds
baaaaang
4337 aa2f 420
Reposted frompesy pesy viaagnessa agnessa
baaaaang
Reposted fromtwice twice viaagnessa agnessa
9079 46d2 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaaneth aneth
baaaaang
7790 5335 420
Reposted frompesy pesy viamarisette marisette
baaaaang
1432 a5cb
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viamarisette marisette
baaaaang
baaaaang
Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać.

Miałem iść do dentysty, 
ale przybłąkał mi się wiersz o tobie,
no i nie mam go z kim zostawić w domu.

Dobrze, że jesteś,
bo w zeszłym tygodniu „U Fukiera”
śmierć znowu pytała o mnie szatniarza.

Dzwoniłem dzisiaj do ciebie,
ale słuchawka ugryzła mnie w rękę
i pewnie ta rana tak szybko się nie zagoi.

Musisz mi pomóc,
bo jestem zmęczony jak Bóg,
który harował przez tydzień – 
i nie stworzył świata…
— Borszewicz
Reposted fromkaqla kaqla viaunmadebeds unmadebeds
baaaaang
8315 0f4a 420
Reposted fromspokodama spokodama viaIriss Iriss
7716 01f9 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaohhmarigold ohhmarigold
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl